Rreth Nesh

Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor është krijuar për ruajtjen, përpunimin dhe administrimin e dokumentacionit Gjyqësor, i cili i nënshtrohet procedurës së arkivimit nga Gjykatat e Shkallës së Parë, të Dytë dhe prokuroritë, si dhe sigurimin e aksesit të dosjeve gjyqësore për të interesuarit

Close Menu